Lần đầu thi tổ hợp Khoa học tự nhiên: Thí sinh có thể gian lận?

(VTC News) - Năm nay là năm đầu tiên các thí sinh phải thi 3 môn Khoa học tự nhiên với thời gian 50 phút 1 môn và liên tục trong một buổi thi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế