Lăm le xơi tái đàn gà, cáo bị chó nhà lùa chạy 'té khói'

(VTC News) - Cáo lăm le rình mò ngoài chuồng gà, bị chó nhà phát hiện lùa cho chạy "té khói".

 

Nguồn: Liveleak

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế