Làm gì để đối phó với chủ đầu tư quảng cáo một đằng, giao nhà một nẻo?

Việc chủ đầu tư quảng cáo một đằng, nhưng giao nhà một nẻo ngày càng diễn ra phổ biến, vậy phải làm gì để đối phó với thực trạng này, dưới đây là một số chiêu giúp khách hàng mua được căn nhà đúng như cam kết.

 

Nguồn: VTC1

Bình luận