• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Lại xuất hiện trứng gà giả làm bằng nhựa

Ngày 4/11, một người dân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam Trung Quốc lại vừa mua phải trứng gà giả.

Ngày 4/11, một người dân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam Trung Quốc lại vừa mua phải trứng gà giả.

Phó giáo sư Dịch Quân Bằng bày cách phân biệt giữa trứng gà thật với trứng gà giả: Nhìn vỏ ngoài, trứng gà giả sáng bóng hơn trứng gà thật một chút, các lỗ khí khổng và vân ở vỏ ngoài phân bố quá đều, sạch, còn các lỗ khí khổng và vân ở vỏ ngoài trứn

Phó giáo sư Dịch Quân Bằng bày cách phân biệt giữa trứng gà thật với trứng gà giả: Nhìn vỏ ngoài, trứng gà giả sáng bóng hơn trứng gà thật một chút, các lỗ khí khổng và vân ở vỏ ngoài phân bố quá đều, sạch, còn các lỗ khí khổng và vân ở vỏ ngoài trứn

Về mùi vị, dùng mũi ngửi cho thật kĩ, trứng gà thật sẽ có thoang thoảng mùi tanh; Về âm thanh, gõ nhẹ vào, trứng gà thật phát ra tiếng đanh hơn, còn trứng gà giả có tiếng đục hơn

Về mùi vị, dùng mũi ngửi cho thật kĩ, trứng gà thật sẽ có thoang thoảng mùi tanh; Về âm thanh, gõ nhẹ vào, trứng gà thật phát ra tiếng đanh hơn, còn trứng gà giả có tiếng đục hơn

Bóp mạnh không nát, đích thị là giả!

Bóp mạnh không nát, đích thị là giả!

Về hình dạng khi đã đập vỡ, trứng gà giả khi vừa đập ra không lâu, lòng trắng và lòng đỏ đã hòa vào làm một.

Về hình dạng khi đã đập vỡ, trứng gà giả khi vừa đập ra không lâu, lòng trắng và lòng đỏ đã hòa vào làm một.

Trứng gà thật dễ đánh đều

Trứng gà thật dễ đánh đều

Trứng luộc lên dai như quả bóng bàn

Trứng luộc lên dai như quả bóng bàn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất