Lạ lùng nơi người dân vác quan tài nhảy múa để đám tang... vui hơn

(VTC News) - Tại Ghana, để tang lễ vui vẻ hơn, nhiều người dân lựa chọn hình thức đưa tang kèm nhảy múa với quan tài.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế