Lạ lùng dịch vụ viếng đám tang qua iPad, không cần vào nhà tang lễ

(VTC News) - Một công ty tổ chức tang lễ ở Nhật đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ viếng đám tang qua iPad, người viếng có thể thắp hương điện tử và để lại tiền phúng điếu như đúng phong tục.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế