Kỳ vọng gì ở nhà vệ sinh công cộng '5 sao'?

(VTC News) - Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam vừa được thành lập sẽ làm gì để cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt tại các thành phố lớn?

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO