Kỷ luật lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính nói gì?

Tài chínhThứ Tư, 18/05/2022 17:54:37 +07:00
(VTC News) -

Bộ Tài chính vừa thông tin liên quan việc UBKT Trung ương kỷ luật loạt lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Chiều 18/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ngay sau khi có kết luận của UBKT Trung ương đối với Đảng ủy Cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Kỷ luật lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính nói gì? - 1

Khai trừ Đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Lê Hải Trà.

Bộ Tài chính cho biết, những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên TTCK Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật”, Văn bản của Bộ Tài chính nêu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra.

Về cơ chế chính sách, Bộ cũng có kế hoạch chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định pháp luật về TTCK. Về cán bộ, những cán bộ nào, cá nhân nào có khuyết điểm vi phạm Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đã chuẩn bị sẵn sàng phương án, kể cả phương án về công tác cán bộ tăng cường cho UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đảm bảo công tác quản lý, giám sát TTCK thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của UBCKNN và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

Các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD):

Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan UBCKNN các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Khai trừ Đảng với ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch UBCKNN.

Kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch UBCKNN; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công Hiếu
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp