Kỷ luật 2 lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum

Chính trịThứ Năm, 05/03/2020 15:42:00 +07:00
(VTC News) -

Đại tá A Miên - Chính ủy và Đại tá Phạm Ngọc Phú - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bị kỷ luật khiển trách.

Tại kỳ họp thứ 43 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 4/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và các cá nhân liên quan.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kỷ luật 2 lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum - 1

Đại tá Phạm Ngọc Phú (Ảnh: QĐND)

Đại tá A Miên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đại tá Phạm Ngọc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và Đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đại tá A Miên và Đại tá Phạm Ngọc Phú.

UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xuân Trường

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn