Kỳ lạ lớp học '1 trò, 1 cô' ở Quảng Ngãi

(VTC News) - Do nhiều em học sinh thuộc các dân tộc thiểu số bỏ lớp sau khi hết năm học cũ nên tình trạng “1 cô, 1 trò” tại nhiều trường ở Cù Lao Chàm, Quảng Ngãi là điều không hiếm.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế