Kỳ lạ gia đình ai cũng có 12 ngón tay, 12 ngón chân trở lên ở Ấn Độ

(VTC News) - Người bình thường sinh ra sẽ có đủ 10 ngón tay và 10 ngón chân, tuy nhiên, ở Ấn Độ có một gia đình rất kỳ lạ, các thành viên khi sinh ra đều có từ 12 ngón chân, 12 ngón tay trở lên.

 

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO