Kỳ lạ 50 giếng nước bốc mùi dầu hỏa, cháy ngùn ngụt

(VTC News) - Theo thống kê sơ bộ, khoảng 50 giếng nước của người dân xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có váng và bốc mùi dầu hỏa, nước giếng có thể bốc cháy khi châm lửa đốt.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế