Kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1

Thời sựThứ Tư, 29/10/2014 02:44:00 +07:00

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập chỉ huy, tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1. (Theo QĐND)

Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1 thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367.

Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1 thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367.

Với nhiều nội dung sát tình huống thực tế, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chỉ huy cơ quan trung đoàn và các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Với nhiều nội dung sát tình huống thực tế, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chỉ huy cơ quan trung đoàn và các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Kiểm tra lý thuyết trước giờ thực hành của kíp phân đội kỹ thuật.

Kiểm tra lý thuyết trước giờ thực hành của kíp phân đội kỹ thuật.

Tham mưu trưởng trung đoàn tên lửa S-300 PMU1 bảo vệ kế hoạch diễn tập.

Tham mưu trưởng trung đoàn tên lửa S-300 PMU1 bảo vệ kế hoạch diễn tập.

Kíp chiến đấu xe điều khiển thực hành bắn mục tiêu trên không.

Kíp chiến đấu xe điều khiển thực hành bắn mục tiêu trên không.

Kíp cẩu chuyển Trung đoàn tên lửa 93 thực hành cẩu chuyển đạn.

Kíp cẩu chuyển Trung đoàn tên lửa 93 thực hành cẩu chuyển đạn.

Thao tác nhanh gọn, thuần thục, chính xác, an toàn của từng vị trí trong quá trình cẩu chuyển đạn.

Thao tác nhanh gọn, thuần thục, chính xác, an toàn của từng vị trí trong quá trình cẩu chuyển đạn.

Thực hành chuyển đạn tên lửa.

Thực hành chuyển đạn tên lửa.

Kíp cứu kéo Trung đoàn tên lửa 64 thực hành kéo xe bị sa lầy.

Kíp cứu kéo Trung đoàn tên lửa 64 thực hành kéo xe bị sa lầy.


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn