Kinh hãi núi rác khổng lồ, diện tích bằng lãnh thổ Mexico trên Thái Bình Dương

(VTC News) - Khối rác khổng lồ chủ yếu là túi nhựa vừa được phát hiện tại phía Nam Thái Bình Dương, có diện tích lên tới 2 triệu km², tương đương diện tích lãnh thổ Mexico.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế