Kiên quyết thu hồi 516 biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

Kinh tếThứ Năm, 15/06/2017 06:54:00 +07:00

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/201

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.

bien-xanh-1497445274104

Biển 80A, 80B cấp cho hơn 500 doanh nghiệp được lệnh phải thu hồi 

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại Thông báo số 127 ngày 10/3/2017 và công văn số 2718 ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2699/VPCP-NC ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Video: Hàng loạt xe biển xanh quên 'kiểm định' vẫn ngang nhiên hoạt động

"Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2017", thông báo nêu.

Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng của các bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

(Nguồn: Dân Trí)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn