Kiến nghị tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội

Bất động sảnChủ Nhật, 15/04/2018 21:59:00 +07:00

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án nhà ở nhà hội dở dang thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án, bàn giao nhà ở cho người mua nhà.

Ngày 14/4, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2018-2020.

Theo ông Châu, luật Nhà ở 2014, trong đó có chính sách NOXH, đã có hiệu lực từ ngày 1/7 - 20/10/2015 mới có Nghị định 100/2015/NĐ - CP của Chính phủ "Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội". Nhưng trên thực tế, cho đến nay, người mua, thuê mua  nhà NOXH, và các chủ đầu tư dự án NOXH chưa được tiếp cận với lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội theo chính sách mới của Luật Nhà ở 2014.

Theo đó, thực hiện gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, đã có khoảng hơn 10.000 người được mua NOXH. Khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết thúc gói tín dụng ưu đãi này sau 3 năm thực hiện, đã phát sinh 2 vấn đề tồn tại cần phải được xem xét, giải quyết sớm nhất.

IMG_8083 copy

  Ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM).

Cụ thể, kể từ ngày 1/6/2016 đến nay, các chủ đầu tư dự án NOXH đang xây dựng dở dang đã không còn được tiếp tục vay vốn ưu đãi, dẫn đến dự án thiếu vốn, chủ đầu tư phải vay ngân hàng với lãi suất thương mại, vừa khó được vay, vừa phải chịu lãi suất cao gấp đôi, làm cho công trình bị kéo dài, thậm chí bị dở dang cho đến nay, không giao được căn hộ cho người mua NOXH. 

Kể từ ngày 1/1/2017 đến nay, người mua NOXH mà chưa được nhận nhà trong năm 2016 thì không được tiếp tục giải ngân vốn tín dụng ưu đãi, mà phải chuyển sang vay ngân hàng với lãi suất thương mại, vừa khó được vay, vừa phải chịu lãi suất cao gấp đôi, làm cho người mua nhà lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.

Ông Châu cho rằng, hiện đang có sự khác nhau về quy định mức lãi suất cho vay mua NOXH và lãi suất nợ quá hạn trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Minh chứng cho điều này, ông Châu chỉ rõ: Tại Quyết định số 370/QĐ-TTg, quy định lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng), lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay; Tại Quyết định số 117/QĐ-TTg, quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 là 5%/năm.

Như vậy, cùng mua NOXH, nhưng nếu được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2018 thì lãi suất vay chỉ là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Nhưng nếu vay tại các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank thì phải trả lãi suất vay 5%/năm.

Tại Quyết định số 2735/QĐ-NHNN, quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 là 5%/năm.

j

Dự án Bright City (Hà Nội) đang xây dựng dở dang bỗng không còn được tiếp tục vay vốn ưu đãi, dẫn đến dự án thiếu vốn, khiến công trình bị kéo dài, dở dang, không giao được căn hộ cho người mua.

Theo Quyết định trên đây của Ngân hàng Nhà nước thì những trường hợp đã mua nhà ở xã hội theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trước đây cũng phải chịu lãi suất 5%/năm trong năm 2018, khác với người mua nhà ở xã hội được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ phải trả lãi vay 4,8%/năm.

Trước những bất cấp đó, thay mặt HoREA, ông Châu kiến nghị Thủ tướng Chính phủThống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng một mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách NOXH, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc vay tại các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank.

Không phân biệt trường hợp vay trong năm 2018 để mua NOXH theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, hoặc đã mua NOXH theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ (gói tín dụng ưu đãi30.000 tỷ đồng).

Kiến nghị áp dụng lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách NOXH, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; hoặc vay tại các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank; hoặc vay mua NOXH theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ (gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng).

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án NOXH dở dang thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án, bàn giao nhà ở cho người mua nhà; cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho người đã mua NOXH nhưng chưa được nhận nhà trong năm 2016 do dự án bị dở dang kéo dài đến nay.

Ngoài ra, ông Châu cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm hướng dẫn để triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 2/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho các ngân hàng triển khai thực hiện và tạo điều kiện các đối tượng thụ hưởng NOXH sớm được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này để tạo lập nhà ở.

Thy Huệ - Phước Tấn
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !