Kiểm toán Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình: Nhiều sai phạm, đề nghị thu hồi gần 23 tỷ đồng

Thể thaoThứ Hai, 18/02/2019 13:00:00 +07:00

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết luận kiểm toán Khu liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình , trong đó chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản.

Kết luận cho biết Khu liên hợp thể thao Quốc gia tự ý cho thuê mặt bằng, không đấu giá và công khai mức giá; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất của các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn.

Theo đó, đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án để kinh doanh dịch vụ, kho bãi, Khu liên hợp Thể thao Quốc gia đã ký hợp đồng cho thuê chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VH-TT&DL và Bộ Tài chính. Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản theo quy định Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016. Chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ “Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án.

cdv den san my dinh

Khu LHTTQG Mỹ Đình cho thuê đất trái phép khu đất chờ dự án, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Qua kiểm tra một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn (từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm), Kiểm toán Nhà nước phát hiện bản chất đây là hợp đồng dài hạn do đơn vị thực hiện ký nhiều hợp đồng tại các thời điểm khác nhau với cùng 1 công ty, tại một địa điểm hoặc ký từ 2, 4 phụ lục hợp đồng trong 1 năm và lặp đi lặp lại nhiều năm.

Việc này dẫn đến một số doanh nghiệp thuê đất đã đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi kiên cố không đúng như điều khoản trong hợp đồng quy định bên B (bên đi thuê) chỉ được triển khai tạo lập, lắp đặt, sửa chữa các hạng mục trên mặt bằng thuê là công trình, kiến trúc tạm thời, đơn sơ, sử dụng vật liệu nhẹ, không kiên cố và thời gian di dời thoát dỡ khi bên A (bên cho thuê) yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đề cập đến việc Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu Khu LHTTQG nộp tiền thuê đất của các hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn tại Thông báo số 2783/CCT-TBTK ngày 14/3/2018 với số tiền 45,43 tỷ đồng (chỉ tính tiền thuê đất của các hợp đồng đang cho thuê tại thời điểm kiểm tra, chưa tính tiền thuê đất cả năm 2017, cũng như chưa truy thu đối với các hợp đồng từ những năm trước).

can-van-nghia-1713463

 Nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa trở thành Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF.

Đối với hợp đồng liên doanh, liên kết dài hạn, Khu LHTTQG chưa thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp thuế đất đối với các hợp đồng liên kết dài hạn theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Số tiền thuê đất của các hợp đồng dài hạn phải nộp năm 2017 là 6,481 tỷ đồng và số luỹ kế tính đến 31/12/2017 còn phải nộp tiền thuê đất là 22,671 tỷ đồng

Từ một số vấn đề kể trên, Kiểm toán Nhà nước đưa ra một số kiến nghị. Cụ thể: “Khu liên hợp chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản; Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng giá cho thuê trụ sở, mặt bằng đất, thực hiện đấu giá, xác định giá cho thuê công khai, minh bạch; thực hiện thẩm định giá cho thuê tài sản, mặt bằng làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc ký hợp đồng liên doanh liên kết, cho thuê mặt bằng theo quy định của luật Quản lý tài sản công; rà soát, xử lý dứt điểm công nợ phải thu, phải trả đối với một số tổ chức, cá nhân nợ tiền thuê cơ sở vật chất đến nay không thu được; thực hiện nghiêm túc ý kiến của Bộ VH-TT-DL về dừng khai thác, cho thuê toàn bộ diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai các dự án theo quy hoạch...”.

Đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết dài hạn, cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất xen kẹt, đất chờ dự án, khu liên hợp báo cáo Bộ VH-TT-DL để làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan của TP.Hà Nội để xác định vị trí, diện tích thuê mặt bằng, đất đai vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làm cơ sở kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định. Thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước về tiền thuê đất của các hợp đồng liên kết, cho thuê đất dài hạn đối với 5 hợp đồng còn nợ tiền thuê đất tính đến 31/12/2017 hơn 22,671 tỉ đồng (riêng 2017 là hơn 6,48 tỷ đồng).

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Khu LHTTQG Mỹ Đình phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để đơn vị thuê đất chờ dự án ngắn hạn đầu tư xây dựng nhà xưởng kiên cố, kho bãi, dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng của Bộ VH-TT&DL. 

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VH-TT&DL để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/6/2019.

Toàn bộ hoạt động cho thuê tràn lan tại Khu LHTTQG Mỹ Đình trong các năm vừa qua xảy ra từ thời Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình là ông Cấn Văn Nghĩa. Ông Cấn Văn Nghĩa, từ ngày 1/9/2018, chính thức nghỉ hưu và hiện là Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 8.

Nhạc Dương
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !