• Zalo

Kiểm toán dự án giao thông đô thị Hải Phòng: Nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý gần 130 tỷ đồng

Kinh tế Thứ Hai, 12/08/2019 13:30:00 +07:00

Kiểm toán chỉ ra nhiều sai sót tại Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng và kiến nghị xử lý gần 130 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết luận kiểm toán Dự án phát triển giao thông đô thị Thành phố Hải Phòng. Kết luận cho biết, trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (Ban QLDA) đã có sai sót làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Phê duyệt dự án không tuân thủ quy định

Dự án phát triển giao thông đô thị Thành phố Hải Phòng được đầu tư theo quyết định 199/QĐ-UBND ngày 30/1/2011 của UBND Thành phố Hải Phòng, nhằm nâng cao điều kiện đi lại trong đô thị, tăng cường năng lực quản lý và quy hoạch giao thông đô thị Hải Phòng.

cau Niem 2

Hợp long nhịp chính công trình cầu Niệm 2 ngày 30/12/2016. (Ảnh: Dailamevent)

Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.905 tỷ đồng, gồm 3 hợp phần: Phát triển trục đường đô thị; cải thiện giao thông đô thị và nâng cao năng lực thể chế; phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có văn bản thông qua của Hội đồng nhân dân, vi phạm quy định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời, hồ sơ dự án thiếu các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy cùng yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, việc lập và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án được xác định chưa chính xác, tồn tại sai sót với giá trị hơn 221 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng nền đường, xử lý nền đất yếu, hạng mục cầu Niệm 2 và cầu Đồng Khê trong tính toán không phù hợp giá trị hơn 182 tỷ đồng; chưa tính toán phương án tận dụng vật liệu đắp gia tải trị giá 23 tỷ đồng; một số khoản mục bất hợp lý giá trị hơn 17,2 tỷ đồng…

"Đội" chi phí do quyết định sai thẩm quyền

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và thiết kế bản vẽ thi công.

Cụ thể, trong quá trình thi công cầu Đồng Khê thuộc gói thầu CW2A-Lo1 và cầu Niệm 2 thuộc gói thầu CW2A-lo2, tư vấn giám sát đã chấp thuận thay đổi trình tự biện pháp thi công hợp long (cầu Niệm 2) và chấp thuận việc sử dụng cáp dự ứng lực dự phòng của dầm hợp đúc hẫng (cầu Đồng Khê) khi chưa làm rõ nguyên nhân và sự cần thiết phải sử dụng, trách nhiệm của các bên liên quan và chưa có ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư là chưa đảm bảo thủ tục và sai thẩm quyền.

Việc sử dụng cáp dự ứng lực dự phòng đã làm tăng chi phí đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng.

Cùng đó, tư vấn giám sát cho thay đổi thiết kế lớp kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng khi chưa có ý kiến của chủ đầu tư là không tuân thủ trình tự thủ tục quy định.

Thậm chí, một số hạng mục công trình phụ trợ thi công của một số gói thầu xây lắp không có đầy đủ thiết kế chi tiết.

Về dự toán, Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh sai sót về khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị dự toán một số gói thầu được kiểm toán 368 tỷ đồng. Trong đó, tính toán sai khối lượng dự toán so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, làm tăng dự toán hơn 28 tỷ đồng; áp dụng định mức, đơn giá không phù hợp, làm tăng giá trị dự toán hơn 117 tỷ đồng và các sai sót khác khoảng 223 tỷ đồng.

Tại các gói thầu tư vấn, việc sử dụng chuyên gia nước ngoài không đúng quy định và áp dụng đơn giá tiền lương chuyên gia làm tăng dự toán một số gói thầu thêm hơn 169 tỷ đồng.

Thu hồi, nộp ngân sách hơn 28 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính gần 130 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách hơn 28 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính đối với chi phí đầu tư hơn 26,8 tỷ đồng, giảm trừ giá trị hợp đồng còn lại một số hạng mục của các gói thầu được kiểm toán hơn 74,9 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng phải làm rõ nguyên nhân sử dụng cáp dự ứng lực dự phòng của dầm hợp đúc hẫng (cầu Đồng Khê) và cầu Niệm 2.

Đồng thời, kiểm điểm đối với một số tồn tại, hạn chế liên quan đến trách nhiệm của Ban QLDA trong quá trình quản lý dự án.

Hoàng Hưng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Kiểm toán dự án giao thông đô thị Hải Phòng: Nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý gần 130 tỷ đồng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin