Kiểm toán 6 dự án, lộ loạt sai phạm: Ai chịu trách nhiệm?

Kinh tếThứ Sáu, 09/08/2019 07:16:00 +07:00

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trước những sai phạm tại 6 dự án do Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế (QL KTT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa, Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm trước những sai phạm tại 6 dự án được Kiểm toán Nhà nước khu vực XI kết luận.

Theo đó, báo cáo kết luận kiểm toán 6 dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư cho thấy, tại Dự án Hệ thống cấp nước thô KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1, công suất 30.000 m3/ngày đêm) xây dựng xong chạy thử thì đường ống cấp nước cốt sợi thủy tinh bị vỡ, hỏng, không sử dụng được.

KKT Nghi Son

 Ban QL KKT Nghi Sơn chịu trách nhiệm chính trước các sai phạm tại 6 dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư. (Ảnh nhỏ là sơ đồ Dự án Đầu tư đường ống cấp nước thô từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa có nhiều sai sót, vừa xây xong đã hỏng).

Mặc dù Ban QL KKT Nghi Sơn chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xử lý trách nhiệm theo pháp luật, nhưng để đảm bảo yêu cầu cấp bách về cấp nước phục vụ các dự án trọng điểm tại KKT, đặc biệt Dự án Lọc dầu Nghi Sơn nên ngày 6/1/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra tiếp văn bản cho phép khắc phục tuyến ống dự án với chi phí khắc phục là 216,7 tỷ đồng.

Việc dự án giai đoạn 1 xây dựng xong nhưng không sử dụng được, phải đầu tư thay thế hệ thống đường HDPE và ống gang gây lãng phí đầu tư đường ống cốt sợi thủy tinh, chi phí thi công và phá dỡ đường ống cốt sợi thủy tinh.

Trách nhiệm thuộc về Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm toán Nhà nước cho biết tại một số dự án chưa kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng; chưa có thông báo chấp nhận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu giám sát; hồ sơ khảo sát địa chất chưa phản ánh sát thực tế nên phải điều chỉnh thiết kế, thay thế vật liệu đắp nền làm tăng chi phí xây dựng gói thầu. Trách nhiệm thuộc về Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Hai cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về việc khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số dự án xác định khối lượng thi công đào, đắp nền đường và các công trình máy hay thủ công thiếu cơ sở, chỉ ước tính.

Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm liên quan gói thầu “Rà phá bom mìn, vật liệu nổ” được phê duyệt phương án kỹ thuật thi công không đúng thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa thống nhất, làm tăng giá trị gói thầu.

Kiểm toán Nhà nước nhận định hai cơ quan này phải chịu trách nhiệm về việc trong quá trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, Ban QL Dự án và tư vấn giám sát chưa phát hiện, loại trừ hạng mục khối lượng do sai sót từ các khâu thiết kế, dự toán và đấu thầu.

Riêng Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm việc Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây KKT Nghi Sơn, hợp đồng không ghi rõ thời gian hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công để xác định thời điểm thi công, làm cơ sở cho tạm ứng hợp đồng. Cùng đó, hợp đồng chưa có điều khoản quy định mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán theo quy định.

Ngoài ra, Ban này có sai sót trong việc cho nhà thầu tạm ứng hợp đồng chưa đảm bảo quy định. Do tiến độ thi công chậm nên đến thời điểm hiện tại, số dư tạm ứng chưa thu hồi của các dự án trên còn lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Trước những sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định pháp luật đối với các bên liên quan dự án xây dựng xong không sử dụng được, phải đầu tư thay thế gây lãng phí ngân sách.

Làm rõ việc Dự án Hệ thống chiếu sáng QL1A đoạn qua KKT Nghi Sơn không thuộc danh mục các dự án được bố trí kế hoạch vốn trung ương giai đoạn 2016 – 2020 nhưng vẫn bố trí vốn đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm liên quan việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành có sai sót lớn tại Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây KKT Nghi Sơn.

Ban QL KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa phải chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nộp ngân sách tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa hơn 8,7 tỷ đồng đối với Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây KKT Nghi Sơn.

Đồng thời chấn chỉnh việc cho phép nhà thầu thi công tạm ứng hợp đồng không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Tương tự, Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực KTT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa phải tăng cường kiểm tra, giám sát; chấn chỉnh và rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót lớn trong nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây KKT Nghi Sơn.

Trưởng ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa hiện nay là ông Nguyễn Văn Thi.

Ông Thi được bổ nhiệm Phó Trưởng ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa tháng 8/2015.

Trước đó, ông Thi là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Thanh Hóa.

Tháng 11/2015, ông Thi được bổ nhiệm Trưởng ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtc.vn