Kích thích trí não cuối tuần với 7 câu đố tìm điểm khác biệt

Giáo dụcChủ Nhật, 22/09/2019 08:41:00 +07:00

Những hình ảnh dưới đây sẽ khiến bạn phải cực kỳ tập trung để phát hiện điểm khác biệt.

Câu 1: Hai hình dưới đây có một điểm khác biệt. Đố bạn tìm ra nó.

cau do 1

 

Câu 2: Điểm khác biệt nằm ở đâu?

cau do 2

 

Câu 3: Tìm biểu tượng khác với tất cả biểu tượng còn lại

cau do 3 3

 

Câu 4: Hai khách sạn dưới đây khác nhau ở điểm nào?

cau do 4 4

 

Câu 5: Tìm ngôi nhà khác với tất cả ngôi nhà còn lại

cau do 7 5

 

Câu 6: Trong 10 giây, bạn có phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai hình?

cau do 10 5

 

Câu 7: Hai con hươu cao cổ có gì khác nhau?

cau do 11 7

 

Câu 1:

dap an 1 7

 

Câu 2: 

dap an 2 9

 

Câu 3:

dap an 3 10

 

Câu 4:

dap an 4 11

dap an 4 11

Câu 5:

dap an 7 11

 

Câu 6:

dap an 10 13

 

Câu 7:

dap an 11 13

 

Vy An
Bình luận
vtc.vn