Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Kịch bản nào cho giá điện?

Giá điện bán lẻ có thể sẽ được điều chỉnh từ 6 bậc thang như hiện tại xuống còn 3 bậc thang nhưng câu hỏi đặt ra là kịch bản nào có lợi cho người dân, kịch bản nào có lợi cho "nhà đèn"?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã yêu cầu cơ quan chức năng thuộc Bộ sớm nghiên cứu xem xét điều chỉnh biểu giá điện bậc thang từ 6 bậc xuống còn 3 bậc và hướng tới trong tương lai chỉ còn 1 bậc.

Ủng hộ quan điểm được lãnh đạo Bộ Công thương đưa ra, song nhiều ý kiến hiện nay cũng cho biết, việc giảm bậc thang cần đi đôi với thu hẹp khoảng cách về giá điện, nếu bậc thang ít, giá điện giữa mỗi bậc thang chênh lệch lớn, người dùng điện thậm chí sẽ thiệt thòi nhiều hơn.

Theo biểu giá điện được áp dụng từ ngày 16/3 vừa qua, hóa đơn điện có 6 bậc thang với mức thấp nhất phải trả là 1.484 đồng/kWh, mức cao nhất là 2.587 đồng/kWh, cao hơn 1.103 đồng/kWh.

  Giá điện sắp điều chỉnh 

Giá điện sắp điều chỉnh 

Cụ thể, khách hàng sử dụng dưới 50 kWh/tháng mức giá là 1.484 đồng/kWh, từ 51-100 kWh sẽ có giá 1.533 đồng/kWh.

Bậc thang 101-200 kWh có giá 1.786 đồng/kWh, bậc thang 201-300 kWh là 2.242 đồng/kWh. Bậc thang 301-400 kWh giá 2.503 đồng/kWh và từ 401 kWh trở lên giá bán lẻ lên đến 2.587 đồng/kWh.

Như vậy, hiện tại nếu khách hàng dùng 300kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 627.000 đồng nhưng nếu dùng 450kWh/tháng phải trả đến 1.033.000 đồng, nếu dùng đến 600kWh/tháng phải trả khoảng 1.463.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Kịch bản 1: Giả sử giảm từ 6 bậc giảm xuống còn 3 bậc dưới 100kWh, từ 101-300kWh, từ 301kWh trở lên, giá bán mỗi bậc là giá trung bình giá bán lẻ điện của 2 bậc thang trước đây.

Theo tính toán của BizLIVE, khách hàng sử dụng dưới 100kWh sẽ phải trả 1.508 đồng/kWh, cao hơn mức thấp nhất là 24 đồng/kWh, tuy nhiên vẫn thấp hơn bậc thang thứ 2 là 25 đồng/kWh.

Từ 101-300kWh sẽ phải trả 2.014 đồng/kWh, cao hơn bậc thang thứ 3 là 228 đồng/kWh, thấp hơn bậc thang nhứ 4 là 228 đồng/kWh.

Từ 301kWh trở lên sẽ phải trả 2.545 đồng/kWh, thấp hơn mức cao nhất là 42 đồng/kWh, cao hơn bậc 5 là 42 đồng/kWh.

Với giả thiết trên, khách hàng dùng 300kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 606.000 đồng (đã bao gồm VAT), thấp hơn cách tính hiện tại khoảng 27.000 đồng.

Nếu dùng 450kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 1.023.000 đồng (đã bao gồm VAT), thấp hơn cách tính hiện tại khoảng 10.000 đồng.

Nếu dùng đến 600kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 1.443.000 đồng (đã bao gồm VAT), thấp hơn so với cách tính hiện tại 20.000 đồng.

Kịch bản 2: Giả sử giảm từ 6 bậc giảm xuống còn 3 bậc dưới 100kWh, từ 101-300kWh, từ 301kWh trở lên, giá bán mỗi bậc tương ứng là 1.484 đồng/kWh; 1.786 đồng/kWh; 2.503 đồng/kWh.

Theo đó, nếu hóa đơn 300kWh/tháng, khách hàng phải trả khoảng 489.000 đồng (đã bao gồm VAT), thấp hơn 138 đồng/tháng.

Nếu hóa đơn 450kWh/tháng, khách hàng phải trả khoảng 732.000 đồng/tháng, thấp hơn 301.000 đồng/tháng.

Nếu hóa đơn 600kWh./tháng, khách hàng phải trả khoảng 1.320.000 đồng/tháng, thấp hơn 143.000 đồng/tháng so với cách tính hiện tại.

Kịch bản 3: Giả sử giảm từ 6 bậc giảm xuống còn 3 bậc dưới 100kWh, từ 101-300kWh, từ 301kWh trở lên, giá bán mỗi bậc tương ứng là 1.533 đồng/kWh; 2.242 đồng/kWh; 2.587 đồng/kWh.

Theo đó, nếu hóa đơn 300kWh/tháng, khách hàng phải trả khoảng 505.000 đồng (đã bao gồm VAT), thấp hơn 122.000 đồng/tháng so với cách tính hiện tại.

Nếu hóa đơn 450kWh/tháng, khách hàng phải trả khoảng 873.000 đồng/tháng, thấp hơn 160.000 đồng/tháng.

Nếu hóa đơn 600kWh./tháng, khách hàng phải trả khoảng 1.356.000 đồng/tháng, thấp hơn 107.000 đồng/tháng so với cách tính hiện tại.

Nguồn: Bizlive

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh