Khuyên nữ du khách không mặc váy, Bộ trưởng Ấn Độ hứng búa rìu dư luận

(VTC News) - "Đừng mặc váy khi tới du lịch Ấn Độ", đó là lời khuyến cáo của Bộ trưởng Du lịch Ấn Độ dành cho các du khách nữ, nhằm bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị tấn công tình dục vốn được coi là một vấn nạn nhức nhối ở quốc gia này.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở đó lại khiến vị Bộ trưởng hứng chịu không ít búa rìu dư luận.

VTC1

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113