Khuyến mại cho thuê bao trả sau VinaPhone hòa mạng

(VTC News) – T 1/6 đến 30/6, thuê bao tr sau hòa mng mi ca VinaPhone được hưởng chương trình khuyến mi 50% cước hòa mng, 100% phí chuyn đi hình thc…

 
Thuê bao tr sau hòa mng mi bao gm thuê bao tr sau phát trin mi; thuê bao tr sau đang tm khóa 2 chiu khôi phc s dng dch v (Thuê bao tm khóa khóa 2 chiu trước ngày 01/3/2011, đang không hưởng khuyến mi khác, khôi phc s dng dch vụ). Thuê bao tr trước chuyn sang tr sau cũng được tham gia chương trình này. Các thuê bao tr sau đang hot đng chuyn sang tr trước, sau đó chuyn li hòa mng tr sau trong tháng 6 không được hưởng khuyến mi.

Khách hàng có th la chn mt trong hai hình thc khuyến mi như sau:

- La chn Khuyến mi 1:

+ Khuyến mi 50% cước hòa mng.

+ Khuyến mi 100% phí chuyn đi hình thc.

+ Min cước các cuc gi ni mng VinaPhone (không bao gm cuc gi Video Call) và cuc gi đến c đnh VNPT/GPhone trên đa bàn Tnh đăng ký hòa mng trong 12 tháng tính t tháng hòa mng vi điu kin: khách hàng cam kết đóng 30.000đ/tháng(đã có VAT & chưa bao gm cước thuê bao tháng) liên tc trong 12 tháng tính t tháng hòa mng. Riêng mc cam kết khách hàng phi đóng trong tháng hòa mng được thu như sau:

- Hòa mng trước ngày 16/6/2011: thu 100% giá tr gói cam kết (thu 30.000đ)

- Hòa mng t ngày 16/6/2011 tr đi: thu 50% giá tr gói cam kết (thu 15.000đ)

+     Thi lượng ti đa hưởng khuyến mi/cuc: Min cước 10 phút đu tiên ca cuc gi. Thi lượng quá 10 phút ca cuc gi sđược tính cước theo quy đnh hin hành.

+     Các cuc gi sang mng khác, s dng dch v khác s b tính cước theo quy đnh.

- La chn Khuyến mi 2

+     Khuyến mi 50% cước hòa mng.

+     Khuyến mi 100% phí chuyn đi hình thc.

+     Khách hàng cam kết đóng 99.000đ/tháng(đã có VAT & chưa bao gm cước thuê bao tháng) liên tc trong 12 tháng tính t tháng hòa mng được min cước các cuc gi theo các hướng:

- Gi ni mng VinaPhone (không bao gm cuc gi Video Call)

- Gi đến c đnh VNPT/GPhone trên toàn quc

- Gi đến thuê bao MobiFone

+     Riêng mc cam kết khách hàng phi đóng trong tháng hòa mng được thu như sau:

- Hòa mng trước ngày 16/6/2011: thu 100% giá tr gói cam kết (thu 99.000đ)

- Hòa mng t ngày 16/6/2011 trđi: thu 50% giá tr gói cam kết (thu 49.500đ)

+     Thi lượng ti đa hưởng khuyến mi/cuc: Min cước 10 phút đu tiên ca cuc gi. Thi lượng quá 10 phút ca cuc gi sđược tính cước theo quy đnh hin hành.

+     Các cuc gi sang mng khác(ngoài các hướng gi quy đnh nêu trên), s dng dch v khác s b tính cước theo quy đnh.

 Trong thi gian hưởng khuyến mi, nếu khách hàng chm dt Hp đng sau đó khôi phc li Hp đng s không được tiếp tc hưởng khuyến mi ca chương trình này.

Trong thi gian hưởng khuyến mi, nếu thuê bao b khóa 2 chiu, sau khi khôi phc li và thanh toán hết cước n đng s được tiếp tc hưởng khuyến mi ca chương trình này. Thi gian hưởng khuyến mi được tính tiếp tc t tháng khôi phc li thuê bao (các tháng hưởng khuyến mi còn li k t thi đim thuê bao hòa mng mi ca chương trình)

+ Đi vi các khách hàng đăng ký các gói cước t G1 đến G6 hoc iTouch, khi tham gia chương trình này thì các cuc gi min phí s không b tính vào s block min phí ca các gói cước đăng ký tương ng.

+ Đi vi khách hàng tham gia chương trình Tha sc chn s:

- Thuê bao không có mc cước cam kết tháng: hưởng khuyến mi theo gói 30.000/tháng hoc 99.000đ/tháng

- Thuê bao có mc cước cam kết tháng: Các cuc gi được hưởng khuyến mi được tính vào gói 30.000đ/tháng hoc 99.000đ/tháng. Cước phát sinh cho phn cuc gi khuyến mi ln hơn 10 phút và các cuc gi khác được tính vào mc cước cam kết theo loi s đăng ký hòa mng.

+ Các thuê bao tham gia chương trình này s không được tham gia các chương trình khuyến mi gi ni mng min phí khác (nếu có).

+ Khách hàng hòa mng mi có quyn la chn tham gia chương trình khuyến mi này hoc thc hin hòa mng & s dng dch v theo chính sách cước thông thường ca VinaPhone.

P.V

Tin liên quan

» Hôm nay, Vinaphone khuyến mại 100% thẻ nạp
» VinaPhone phân phối tuyệt phẩm iPhone trắng từ 20/5


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN