Khuyến khích toàn dân sinh đẻ, Nga có riêng ngày thụ thai 12/9

(VTC News) - Trong Ngày thụ thai 12/9 hàng năm, người dân vùng Ulyanovsk, Nga sẽ được nghỉ ngơi ở nhà để thực hiện việc duy trì nòi giống.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế