• Zalo

Không để âm mưu lợi dụng nhân quyền chống phá nhà nước

Tin nhanh 24h Chủ Nhật, 13/12/2020 01:12:00 +07:00
(VTC News) -

Luật sư cho rằng trong bất cứ thời điểm nào cũng cần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá nhà nước ta.

Ngày 10/12/1948, tại Thủ đô Pari của nước Cộng hòa Pháp, Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Tuyên ngôn nhân quyền). 72 năm qua, Bản Tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững; các quyền của con người được phát huy và bảo đảm vững chắc bởi các thể chế Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Tuy nhiên, cứ mỗi dịp kỷ ngày Nhân quyền thế giới hàng năm, các thế lực thù địch lại gia tăng các hoạt động công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. 

Trả lời PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn phải cảnh giác, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để phá vỡ hoà bình, ổn định dân tộc ta.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của mọi người dân, phát triển toàn diện mọi năng lực vốn có của mỗi cá nhân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

"Việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người nói chung, bảo đảm quyền tự do tôn giáo trước hết là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, đồng thời cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia", ông Bình nói.

Tuy nhiên, theo luật sư Bình, hiện nay trong thời đại công nghệ số, đất nước luôn tiềm ẩn và hiện hữu những âm mưu và ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.

"Âm mưu, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch là sử dụng chiêu bài “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền”, “dân chủ” đối với nước ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng cách kích động chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan.

Cách thức mà các thế lực thù địch tác động vào đội ngũ lãnh đạo trung, cao cấp của hệ thống chính trị, tầng lớp trí thức, thanh niên, sinh viên, giới trẻ, bộ phận nông dân bị thu hồi đất, công nhân bị mất việc, hay một số phần tử bất mãn với chế độ", luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, chiêu trò lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền của các thế lực thù địch là không mới nhưng không được phép lơ là chủ quan. 

Luật sư Bình cho rằng, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên trách về đấu tranh trong lĩnh vực nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, thông lệ quốc tế về dân tộc, tôn giáo. 

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, những thuận lợi và thách thức to lớn đang đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vấn đề đấu tranh chống những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về quan điểm, lập trường, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Những vấn đề này nếu không được xử lý triệt để và hiệu quả sẽ trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước", luật sư Diệp Năng Bình khẳng định.

Trương Huyền
Bạn có cảm nghĩ gì về "Không để âm mưu lợi dụng nhân quyền chống phá nhà nước" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp