Không áp dụng hình thức 'truất lương hưu' đối với cán bộ bị kỷ luật
  • Zalo

Không áp dụng hình thức 'truất lương hưu' đối với cán bộ bị kỷ luật

Thời sự Thứ Hai, 25/11/2019 16:36:00 +07:00

Kiến nghị của ĐBQH về việc ‘truất lương hưu’ đối với cán bộ bị kỷ luật không được Quốc hội đưa vào Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Chiều 25/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay hình thức kỷ luật "xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hậu quả pháp lý tước bỏ hoặc cắt giảm các chế độ, chính sách đang được hưởng".

nguyen-hanh-phuc

 Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tuy nhiên, ông Phúc nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, đề nghị Quốc hội quy định trong luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó hình thức "xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" để bảo đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, việc áp dụng trong thời gian qua cho thấy có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Theo đó, luật quy định nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Luật đã sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn nội dung đánh giá công chức để tăng cường tính khả thi và thống nhất với các văn bản của Đảng.

Cụ thể, luật bổ sung các nội dung đánh giá chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể…

Báo cáo nội dung về quy định thu hút nhân tài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài là vấn đề lớn, quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.

Luật cán bộ, công chức hiện hành đã quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước đối với người có tài năng. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, khái niệm "người có tài năng" rất rộng; tương ứng mỗi ngành, lĩnh vực, các tiêu chí và yêu cầu đối với người có tài năng không giống nhau. Do đó, việc xây dựng một khái niệm chung về người có tài năng khó khả thi.

Bên cạnh đó, phạm vi của Luật cán bộ, công chức chỉ quy định về quản lý, sử dụng, chế độ, chính sách đối với "cán bộ, công chức", nếu quy định về người có tài năng nói chung không phù hợp.

Tại nội dung xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Đào Bích
Bạn có cảm nghĩ gì về "Không áp dụng hình thức 'truất lương hưu' đối với cán bộ bị kỷ luật" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin