Tin chấn động: Khối băng khổng lồ 1.000 tỷ tấn đang tách khỏi Nam Cực

(VTC News) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Swansea và cơ quan khảo sát Nam Cực ở Anh cho biết, khối băng khổng lồ nặng hơn 1.000 tỷ tấn đã bắt đầu tách khỏi Nam Cực.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế