Biến không bệnh thành có bệnh để moi tiền bệnh nhân
Không bệnh thành mắc hàng loạt bệnh xã hội, và chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng cùng theo đó là hàng loạt lời dọa dẫm nếu không điều trị sẽ vô sinh.