Khoa học và công nghệ - 'đòn bẩy' cho kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Thị trườngThứ Ba, 06/11/2018 12:01:00 +07:00

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học về chuyển giao tri thức với chủ đề “Vai trò của KHCN đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam”, nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp Thủ đô 2018, đã diễn ra.

Hội thảo do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - CSK) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh việc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TƯ khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tham dự hội thảo, có ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KHCN TP. Hà Nội; ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cùng các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và đại diện các Cục, Vụ thuộc các Bộ liên quan.

khcn voi phat trien kinh te tu nha vn (2)

 Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Phan Minh)

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Chí Thành cho biết: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết TƯ 5 khóa XII đã đặt ra, đó là “Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế”, việc phát huy vai trò của KHCN đối với việc phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thực sự là một yếu tố khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài.

Để thực hiện Chủ trương Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, một trong những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng mà Nghị quyết đã chỉ rõ là: “Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến; hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ; phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ…”.

“KHCN luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng và là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. KHCN góp phần mở rộng và tăng cường năng lực của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, kinh tế xã hội”, ông khẳng định.

khcn voi phat trien kinh te tu nha vn (1) 3

 Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Phan Minh)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xác định vị trí, vai trò của KHCN đối với tăng trưởng kinh tế. Tiếp sau Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12, tại Hội nghị TƯ 6 khóa XII, Đảng ta đã xác định “Phát triển và ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu, một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”.

Hội thảo đã được nghe các bài báo cáo quan trọng như: Vai trò của KHCN trong sự phát triển của nền kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Vai trò của chuyển giao KHCN với phát triển kinh tế tư nhân; Nâng cao vai trò liên kết giữa viện – trường đại học – doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ; Giải pháp kết nối doanh nghiệp – viện trường – cơ quan quản lý cho sự phát triển kinh tế tư nhân…

Phan Minh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !