• Zalo

Bộ TT-TT triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

Khoa học - Công nghệ Thứ Sáu, 24/12/2010 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo… là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT-TT

(VTC News) - Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… là những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin - Truyền thông trong năm 2011.

Sáng nay (24/12), Bộ TT-TT tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2010 và triển khai công tác năm 2011 với 11 nhiệm vụ trọng tâm.

1.Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức để xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực tác động lớn đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật, công nghệ của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kiểm tra việc đưa thông tin về cơ sở bằng công nghệ Wimax tại xã Tả Van - Sa Pa (Ảnh: Lê Mạnh)

2. Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Tập trung xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án, các văn bản QPPL. Thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ.

4. Chỉ đạo triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Triển khai sâu rộng ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử từ Trung ương đến các địa phương. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; tập trung sản xuất CNTT (phần cứng, phần mềm, nội dung số).

5. Tăng cường công tác QLNN về báo chí, xuất bản; hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy chế quản lý mới về hai lĩnh vực Báo chí, Xuất bản. Tập trung chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIII; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ CNTT có trình độ cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông quốc gia.

7. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN ở địa phương, hướng dẫn các Sở TTTT thực hiện tốt chức năng QLNN về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh công tác thanh tra, thanh tra diện rộng và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

8. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, nhất là lĩnh vực CNTT; tăng cường thông tin đối ngoại và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự diễn đàn WITFOR (Ảnh: Lê Mạnh).

9. Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển, nhất là mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet; xây dựng cơ sở hạ tầng mạng đảm bảo năng lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN.

10. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực Bộ quản lý; đảm bảo lộ trình cổ phần hóa, thu hút các nguồn nhân lực cho thông tin và truyền thông.

11. Ổn định tổ chức sau khi Chính phủ mới được thành lập, đoàn kết hợp lực xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng lớn mạnh.

» 10 sự kiện Thông tin - Truyền thông nổi bật năm 2010
» VN vào top 20 nước sử dụng Internet nhiều nhất
» Mục tiêu khả thi, ngành CNTT–TT VN sẽ vươn ra thế giới

Lê Mạnh

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục