Kho siêu xe cổ triệu USD ở trụ sở đại gia đấu giá Sotheby's

Tại trụ sở Sotheby's, bạn cần tối thiểu 100.000 USD để nghĩ đến việc mua mẫu xe 'bèo' nhất vì những chiếc nổi bật đều có giá triệu USD.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống