Khổ cực cảnh khai thác 'vàng máu'

Kinh tếThứ Bảy, 11/01/2014 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Vàng kiếm ra từ những khu mỏ tại Congo được đánh đổi từ công sức, mồ hôi thậm chí là máu của những người lao động.

(VTC News) - Vàng kiếm ra từ những khu mỏ tại Congo được đánh đổi từ công sức, mồ hôi thậm chí là máu của những người lao động.

Khu mỏ vàng này được phát hiện tại thị trấn Mongbwalu, Congo vào tháng 11/2012. Kể từ đó hàng nghìn nhân công cũng như binh lính đã được đưa tới đây để khai thác thứ kim loại quý này.

Khu mỏ vàng này được phát hiện tại thị trấn Mongbwalu, Congo vào tháng 11/2012. Kể từ đó hàng nghìn nhân công cũng như binh lính đã được đưa tới đây để khai thác thứ kim loại quý này.

Từ khi được phát hiện cho đến nay, khu vực này là trung tâm của các cuộc giao chiến giữa những thế lực vũ trang nhằm nắm quyền kiểm soát mỏ vàng.

Từ khi được phát hiện cho đến nay, khu vực này là trung tâm của các cuộc giao chiến giữa những thế lực vũ trang nhằm nắm quyền kiểm soát mỏ vàng.

Trong số những công nhân khai thác, có rất nhiều trẻ em dưới 14 tuổi.

Trong số những công nhân khai thác, có rất nhiều trẻ em dưới 14 tuổi.

Phần lớn lao động tại đây bị lực lượng vũ trang cưỡng bức làm việc.

Phần lớn lao động tại đây bị lực lượng vũ trang cưỡng bức làm việc.

Bữa trưa của những công nhân tại khu mỏ

Bữa trưa của những công nhân tại khu mỏ

Vàng sau khi được khai thác sẽ được bán đi một phần nhằm đổi lấy vũ khí.

Vàng sau khi được khai thác sẽ được bán đi một phần nhằm đổi lấy vũ khí.

Các công cụ khai thác vàng ở đây cực kỳ thô sơ và người lao động không hề có đồ bảo hộ.

Các công cụ khai thác vàng ở đây cực kỳ thô sơ và người lao động không hề có đồ bảo hộ.

Rất nhiều bùn đất được sàng lọc mới cho ra được một lượng vàng nhỏ

Rất nhiều bùn đất được sàng lọc mới cho ra được một lượng vàng nhỏ

Mặc dù bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo nhưng đời sống của thợ khai thác vàng vẫn vô cùng khổ cực.

Mặc dù bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo nhưng đời sống của thợ khai thác vàng vẫn vô cùng khổ cực.

Binh lính túc trực 24/24 sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai có ý đồ trộm vàng. Rất đông trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi.

Binh lính túc trực 24/24 sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai có ý đồ trộm vàng. Rất đông trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi.

   


Gia Bảo
Khu mỏ vàng này được phát hiện tại thị trấn Mongbwalu, Congo vào tháng 11/2012. Kể từ đó hàng nghìn nhân công cũng như binh lính đã được đưa tới đây để khai thác thứ kim loại quý này.

Khu mỏ vàng này được phát hiện tại thị trấn Mongbwalu, Congo vào tháng 11/2012. Kể từ đó hàng nghìn nhân công cũng như binh lính đã được đưa tới đây để khai thác thứ kim loại quý này.

Từ khi được phát hiện cho đến nay, khu vực này là trung tâm của các cuộc giao chiến giữa những thế lực vũ trang nhằm nắm quyền kiểm soát mỏ vàng.

Từ khi được phát hiện cho đến nay, khu vực này là trung tâm của các cuộc giao chiến giữa những thế lực vũ trang nhằm nắm quyền kiểm soát mỏ vàng.

Trong số những công nhân khai thác, có rất nhiều trẻ em dưới 14 tuổi.

Trong số những công nhân khai thác, có rất nhiều trẻ em dưới 14 tuổi.

Phần lớn lao động tại đây bị lực lượng vũ trang cưỡng bức làm việc.

Phần lớn lao động tại đây bị lực lượng vũ trang cưỡng bức làm việc.

Bữa trưa của những công nhân tại khu mỏ

Bữa trưa của những công nhân tại khu mỏ

Vàng sau khi được khai thác sẽ được bán đi một phần nhằm đổi lấy vũ khí.

Vàng sau khi được khai thác sẽ được bán đi một phần nhằm đổi lấy vũ khí.

Các công cụ khai thác vàng ở đây cực kỳ thô sơ và người lao động không hề có đồ bảo hộ.

Các công cụ khai thác vàng ở đây cực kỳ thô sơ và người lao động không hề có đồ bảo hộ.

Rất nhiều bùn đất được sàng lọc mới cho ra được một lượng vàng nhỏ

Rất nhiều bùn đất được sàng lọc mới cho ra được một lượng vàng nhỏ

Mặc dù bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo nhưng đời sống của thợ khai thác vàng vẫn vô cùng khổ cực.

Mặc dù bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo nhưng đời sống của thợ khai thác vàng vẫn vô cùng khổ cực.

Binh lính túc trực 24/24 sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai có ý đồ trộm vàng. Rất đông trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi.

Binh lính túc trực 24/24 sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai có ý đồ trộm vàng. Rất đông trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi.

   
Bình luận
vtc.vn