• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Khi bạn kiệt sức, nó sẽ tồi tệ thế nào?

Bạn luôn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Bạn uống cà phê nhiều hơn và thấy mệt mỏi thêm. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn.

Bạn luôn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Bạn uống cà phê nhiều hơn và thấy mệt mỏi thêm. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn.

Bạn bắt đầu làm việc kém năng suất và không hoàn thành kế hoạch. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy mặc dù khó khăn, bạn vẫn cố gắng và cuối cùng không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Bạn bắt đầu làm việc kém năng suất và không hoàn thành kế hoạch. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy mặc dù khó khăn, bạn vẫn cố gắng và cuối cùng không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Bạn có thể mất đi sự quan tâm với công việc và điều này làm cho bạn nghĩ rằng không có niềm vui khi chăm chỉ.

Bạn có thể mất đi sự quan tâm với công việc và điều này làm cho bạn nghĩ rằng không có niềm vui khi chăm chỉ.

Bạn bắt đầu mất đời sống xã hội hoặc lẩn tránh cuộc sống xã hội vì cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí còn mất bạn bè.

Bạn bắt đầu mất đời sống xã hội hoặc lẩn tránh cuộc sống xã hội vì cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí còn mất bạn bè.

Bạn có thể bắt đầu mất ngủ vì lo lắng, nó tác động và làm phiền chất lượng giấc ngủ của bạn.

Bạn có thể bắt đầu mất ngủ vì lo lắng, nó tác động và làm phiền chất lượng giấc ngủ của bạn.

Bạn dần dần cảm thấy rằng bạn đã không thể kiểm soát được bất cứ điều gì xảy ra với mình. Điều này xảy ra bởi vì cơ thể mệt mỏi và đầu óc nhanh quên hơn.

Bạn dần dần cảm thấy rằng bạn đã không thể kiểm soát được bất cứ điều gì xảy ra với mình. Điều này xảy ra bởi vì cơ thể mệt mỏi và đầu óc nhanh quên hơn.

Ham muốn tình dục bắt đầu giảm sút do các điều kiện căng thẳng trong cuộc sống.

Ham muốn tình dục bắt đầu giảm sút do các điều kiện căng thẳng trong cuộc sống.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất