• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Khám phá tên lửa liên lục địa lấy tên quỷ Satan

Một tên lửa R-36M2 không sử dụng nữa đem trưng bày trong bảo tàng Nga

Một tên lửa R-36M2 không sử dụng nữa đem trưng bày trong bảo tàng Nga

Tên lửa R-36M2 trong một lần bắn thử

Tên lửa R-36M2 trong một lần bắn thử

Tên lửa Quỷ Satan nằm bên trong hầm phóng

Tên lửa Quỷ Satan nằm bên trong hầm phóng

Hệ thống động cơ đẩy được phát triển từ thời Liên Xô

Hệ thống động cơ đẩy được phát triển từ thời Liên Xô

Phần bên trong của một tên lửa Satan

Phần bên trong của một tên lửa Satan

Một lần phóng đi của tên lửa liên lục địa

Một lần phóng đi của tên lửa liên lục địa

Phần hông của R-36M2

Phần hông của R-36M2

Các lớp đầu đạn được trang bị cho Quỷ Satan

Các lớp đầu đạn được trang bị cho Quỷ Satan

Nội thất của tên lửa R-36M2

Nội thất của tên lửa R-36M2

Nội thất của tên lửa R-36M2

Nội thất của tên lửa R-36M2

Phần hông của R-36M2

Phần hông của R-36M2

Đầu tên lửa đã ngừng sử dụng trong bảo tàng quân sự Nga

Đầu tên lửa đã ngừng sử dụng trong bảo tàng quân sự Nga

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất