• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Khám phá sức mạnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Topol-M của quân đội Nga

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Topol-M của quân đội Nga

Hệ thống tên đất đối không S-125

Hệ thống tên đất đối không S-125

Giàn tên lửa đa nòng BM-21 Grad

Giàn tên lửa đa nòng BM-21 Grad

Người lính tên lửa chiến lược Nga đứng gần tên lửa RS-24 Yars

Người lính tên lửa chiến lược Nga đứng gần tên lửa RS-24 Yars

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khai hỏa trong đêm

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 khai hỏa trong đêm

Tên lửa phòng không Buk

Tên lửa phòng không Buk

Tên lửa RS-24 Yars trên xe vận tải

Tên lửa RS-24 Yars trên xe vận tải

Tên lửa RS-24 Yars nhìn từ phía sau

Tên lửa RS-24 Yars nhìn từ phía sau

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 trên đường di chuyển

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 trên đường di chuyển

Hệ thống tên lửa RT-2PM Topol đứng trong rừng

Hệ thống tên lửa RT-2PM Topol đứng trong rừng

Tên lửa 3 tầng nhiên liệu rắn RT-2PM Topol

Tên lửa 3 tầng nhiên liệu rắn RT-2PM Topol

Tên lửa Topol-M

Tên lửa Topol-M

Tên lửa đạn đạo chiến lược RS-18 ICBM phóng đi

Tên lửa đạn đạo chiến lược RS-18 ICBM phóng đi

Ống phóng cố định của tên lửa Topol-M được xây dựng dưới mặt đất

Ống phóng cố định của tên lửa Topol-M được xây dựng dưới mặt đất

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất