• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Khám phá lớp tập võ của học viên chống khủng bố hàng không

Trường Cao đẳng nghề Hàng không dân dụng Tây Nam Tứ Xuyên, Trung Quốc mở một khóa đào đạo đặc biệt: 'Biệt đội chống khủng bố hàng không dân dụng'. Chương trình bắt đầu từ năm 2015.

Trường Cao đẳng nghề Hàng không dân dụng Tây Nam Tứ Xuyên, Trung Quốc mở một khóa đào đạo đặc biệt: 'Biệt đội chống khủng bố hàng không dân dụng'. Chương trình bắt đầu từ năm 2015.

Để đào tạo học viên, trường thành lập Viện Chống khủng bố hàng không dân dụng. Chương trình do các chuyên gia an ninh, giáo viên hướng dẫn hàng không và các cao thủ võ thuật phụ trách.

Để đào tạo học viên, trường thành lập Viện Chống khủng bố hàng không dân dụng. Chương trình do các chuyên gia an ninh, giáo viên hướng dẫn hàng không và các cao thủ võ thuật phụ trách.

Vịnh Xuân Quyền là một nội dung trong chương trình đào tạo.

Vịnh Xuân Quyền là một nội dung trong chương trình đào tạo.

Ngoài võ thuật, các học viên cần sử dụng thuần thục các loại vũ khí.

Ngoài võ thuật, các học viên cần sử dụng thuần thục các loại vũ khí.

Sức khỏe tốt, thân thủ nhanh nhẹn, phản xạ kịp thời là những tố chất của học viên trong chương trình chống khủng bố

Sức khỏe tốt, thân thủ nhanh nhẹn, phản xạ kịp thời là những tố chất của học viên trong chương trình chống khủng bố

Học viên giúp nhau tập thể lực.

Học viên giúp nhau tập thể lực.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất