• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Khám phá hầm trú ẩn hạt nhân Liên Xô

Một phòng học trong hầm trú ẩn với các tấm bản đồ, biểu đồ.... giả tưởng một số trường hợp lực lượng Mỹ tấn công Liên Xô và lên kế hoạch đối phó.

Một phòng học trong hầm trú ẩn với các tấm bản đồ, biểu đồ.... giả tưởng một số trường hợp lực lượng Mỹ tấn công Liên Xô và lên kế hoạch đối phó.

Liên Xô làm những mô hình chiến đấu để học viên dễ quan sát, nắm được tình hình rõ hơn.

Liên Xô làm những mô hình chiến đấu để học viên dễ quan sát, nắm được tình hình rõ hơn.

Sơ đồ, trang thiết bị, sách, tranh ảnh... phục vụ hoạt động học tập.

Sơ đồ, trang thiết bị, sách, tranh ảnh... phục vụ hoạt động học tập.

Những dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy trong hầm trú ẩn của Liên Xô.

Những dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy trong hầm trú ẩn của Liên Xô.

Túi đựng trang thiết bị huấn luyện dành cho các học viên.

Túi đựng trang thiết bị huấn luyện dành cho các học viên.

Hệ thống loa, đài, máy thu, phát tín hiệu... trong hầm trú ẩn.

Hệ thống loa, đài, máy thu, phát tín hiệu... trong hầm trú ẩn.

Những trang thiết bị trong hầm trú ẩn đã phai màu theo thời gian.

Những trang thiết bị trong hầm trú ẩn đã phai màu theo thời gian.

Hiện các thiết bị, dụng cụ này là những hiện vật có giá trị lịch sử to lớn đối với nước Nga.

Hiện các thiết bị, dụng cụ này là những hiện vật có giá trị lịch sử to lớn đối với nước Nga.

Những sơ đồ, bảng chỉ dẫn... trong phòng họp ở hầm trú ẩn được sắp xếp một cách khoa học, ngăn nắp.

Những sơ đồ, bảng chỉ dẫn... trong phòng họp ở hầm trú ẩn được sắp xếp một cách khoa học, ngăn nắp.

Đây là một góc trong phòng dạy các học viên cách sơ cứu ban đầu cho những người bị thương.

Đây là một góc trong phòng dạy các học viên cách sơ cứu ban đầu cho những người bị thương.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất