Khai thác yến sào tự nhiên phải nộp thuế tài nguyên

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Ba, 10/11/2015 06:46:00 +07:00

Yến sào khai thác trong tự nhiên trở thành đối tượng chịu thuế tài nguyên trong thông tư mới nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng thuế tài nguyên.

(VTC News) - Yến sào khai thác trong tự nhiên trở thành đối tượng chịu thuế tài nguyên trong thông tư mới nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Tổng Cục thuế vừa gửi văn bản hướng dẫn những quy định trong Thông tư 152/2015 về thuế tài nguyên đến các Cục thuế địa phương, trong đó một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định yến sào khai thác từ tự nhiên là đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Mặt khác, cơ quan thuế cũng hướng dẫn cụ thể đối với yến sào thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác thì không phải là đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Kể từ 20/11 tới đây, khai thác tổ yến ngoài tự nhiên phải chịu thuế tài nguyên
Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác yến sào tự nhiên có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với loại tài nguyên đặc biệt này, kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên.

Hàng tháng, người nộp thuế thực hiện khai thuế đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng (không phân biệt tồn kho hay đang trong quá trình chế biến). Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 20/11/2015.

Tuy nhiên, việc kiểm tra sản lượng để tính thuế đối với loại tài nguyên yến sào là không đơn giản, bởi theo thống kê trong vòng 5 năm gần đây, sản lượng yến sào thiên nhiên của Việt Nam chỉ đạt bình quân 5 tấn/năm, trong đó riêng tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu cả nước với hơn 3,5 tấn/năm, số còn lại phân bổ ở 7 tỉnh duyên hải miền Trung.

Cũng vì sản lượng rất ít ỏi và việc khai thác ngoài tự nhiên vẫn bằng phương pháp thủ công vô cùng khó khăn nên yến sào được gọi là "vàng trắng".


Xây nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác không phải chịu thuế tài nguyên
Kết quả điều tra khảo sát hang đảo yến tự nhiên năm 2014, toàn quốc có khoảng 237 hang yến lớn nhỏ. Trong đó nhiều nhất ở Khánh Hòa: 169 hang, Bình Định: 16, Quảng Nam: 7, Quảng Bình: 4, Quảng Ngãi: 3, Phú Yên: 12, Ninh Thuận 9, Côn Đảo có 14 hang.

Hiện nay phong trào xây nhà nuôi yến đang rộ lên ở nhiều tỉnh miền Trung với số lượng ước tính cả nước khoảng 3.000 nhà nuôi yến. Các chuyên gia ước tính, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 10.000 ngôi nhà yến với sản lượng yến sào xuất khẩu khoảng 200 tấn thành phẩm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD mỗi năm.Quốc Lâm

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn