Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Zalo

Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

90 năm Đảng quang vinh Thứ Hai, 20/01/2020 19:22:29 +07:00
(VTC News) -

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu “Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Triển lãm tư liệu được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ đảng viên qua các thời kỳ cách mạng; đồng thời cổ vũ và nâng cao hơn nữa ý chí phấn đấu tự lập, tự cường, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh của toàn Đảng, toàn dân ta.

Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - 1

 

Tại buổi triển lãm, tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam:

Giới thiệu tư liệu phản ánh bối cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập và lãnh đạo Đảng ta; Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt NamCương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng…

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước:

Trưng bày tư liệu viết về thời kì đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945-1975); Tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử mang tính thời đại đối với lịch sử cách mạng Việt Nam…

Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - 2

 

Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước:

Giới thiệu tư liệu có tính chất tổng kết, đánh giá sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo nhân dân tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ (1975-1986), thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986-2020); Giới thiệu một số thành tựu của đất nước trên các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng…

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh:

Trưng bày tư liệu giới thiệu về truyền thống trung thành vô hạn của Đảng với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Công tác chỉnh đốn Đảng và những việc cần triển khai để xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới…

Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - 3

 

Thông qua hơn 700 tư liệu được trưng bày tại Triển lãm, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam đều có thể tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ đó nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. 

Tùng Lâm
Bạn có cảm nghĩ gì về "Khai mạc Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin