Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chính trịThứ Bảy, 16/01/2021 10:34:35 +07:00

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII...

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 2

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại Hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII của Đảng; Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định.

Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 18/1/2021.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 4

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 5

Các đại biểu thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 7

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam )
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp