• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Khai giảng ở ngôi trường 101 tuổi

Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tới dự và đánh trống khai trường

Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tới dự và đánh trống khai trường

Theo thống kê hàng năm luôn có 90% học sinh đạt học lực giỏi, khá; tỉ lệ đỗ đại học của trường luôn trên 93%, nhiều lớp có 100% tỉ lệ học sinh đỗ ĐH.

Theo thống kê hàng năm luôn có 90% học sinh đạt học lực giỏi, khá; tỉ lệ đỗ đại học của trường luôn trên 93%, nhiều lớp có 100% tỉ lệ học sinh đỗ ĐH.

Đây là ngôi trường được đánh giá có thành tích học tập tốt nhất tại TP.HCM.

Đây là ngôi trường được đánh giá có thành tích học tập tốt nhất tại TP.HCM.

Theo ông Lê Thanh Hải đánh trống khai trường...

Theo ông Lê Thanh Hải đánh trống khai trường...

Năm học mới trường đón 617 tân học sinh lớp 10. Các học sinh lớp 10 thể hiện niềm quyết tâm trong năm học mới, trường mới bằng các khẩu hiệu

Năm học mới trường đón 617 tân học sinh lớp 10. Các học sinh lớp 10 thể hiện niềm quyết tâm trong năm học mới, trường mới bằng các khẩu hiệu

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất