• Zalo

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội

Thời sự Thứ Tư, 03/12/2014 04:45:00 +07:00

(VTC News) – Đúng 16h30 chiều nay (3/12), HĐND Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt của thành phố.

(VTC News) – Đúng 16h30 chiều nay (3/12), HĐND Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Ông Trần Trọng Dục, Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt HĐND Thành phố Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố.

Ông Dục cho biết có 91/94 đại biểu có mặt tham gia buổi lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả được công bố, Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là người có số phiếu tín nhiệm cao đạt với  mức: Tín nhiệm cao (84); Tín nhiệm (7); Tín nhiệm thấp (0).

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội với số phiếu Tín nhiệm cao (40); Tín nhiệm (33); Tín nhiệm thấp (18).

  Lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt của Hà Nội

Cụ thể, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội năm 2014 (so với năm 2013) như sau:

1.Bà Ngô Thị Doãn Thanh (sinh năm 1957), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội


2014: Tín nhiệm cao (84); Tín nhiệm (7); Tín nhiệm thấp (0)

2013: Tín nhiệm cao (87); Tín nhiệm (5); Tín nhiệm thấp (1)

2. Ông Lê Văn Hoạt (sinh năm 1956), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội


2014: Tín nhiệm cao (50); Tín nhiệm (32); Tín nhiệm thấp (8)

2013: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (31); Tín nhiệm thấp (11)

3. Ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1964), Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (56); Tín nhiệm (28); Tín nhiệm thấp (6)

2013: Tín nhiệm cao (54); Tín nhiệm (37); Tín nhiệm thấp (2)

4. Ông Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1959), Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (64); Tín nhiệm (21); Tín nhiệm thấp (6)

2013: Tín nhiệm cao (61); Tín nhiệm (32); Tín nhiệm thấp (0)

5. Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1962), Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (35); Tín nhiệm (46); Tín nhiệm thấp (10)

2013: Tín nhiệm cao (35); Tín nhiệm (44); Tín nhiệm thấp (14)

6. Ông Nguyễn Thế Thảo (sinh năm 1952), Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (67); Tín nhiệm (23); Tín nhiệm thấp (1)

2013: Tín nhiệm cao (59); Tín nhiệm (25); Tín nhiệm thấp (9)

7. Ông Vũ Hồng Khanh (sinh năm 1959), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (59); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (6)

2013: Tín nhiệm cao (57); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (10)

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (63); Tín nhiệm (24); Tín nhiệm thấp (4)

2013: Tín nhiệm cao (61); Tín nhiệm (28); Tín nhiệm thấp (4)

9. Ông Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (57); Tín nhiệm (27); Tín nhiệm thấp (7)

2013: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (31); Tín nhiệm thấp (11)

10. Ông Trần Xuân Việt (sinh năm 1957), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (49); Tín nhiệm (38); Tín nhiệm thấp (4)

2013: Tín nhiệm cao (46); Tín nhiệm (40); Tín nhiệm thấp (7)

11. Trần Huy Sáng (sinh năm 1959), Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (35); Tín nhiệm thấp (5)

2013: Tín nhiệm cao (43); Tín nhiệm (39); Tín nhiệm thấp (11)

12. Ông Phí Quốc Tuấn (sinh năm 1955), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (65); Tín nhiệm (22); Tín nhiệm thấp (4)

2013: Tín nhiệm cao (64); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (3)

13. Ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967,) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (72); Tín nhiệm (15); Tín nhiệm thấp (4)

2013: Tín nhiệm cao (68); Tín nhiệm (23); Tín nhiệm thấp (2)

14. Ông Nguyễn Thịnh Thành (sinh năm 1956), Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (47); Tín nhiệm (42); Tín nhiệm thấp (2)

2013: Tín nhiệm cao (37); Tín nhiệm (51); Tín nhiệm thấp (5)

15. Ông Ngô Văn Quý (sinh năm 1963), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (40); Tín nhiệm (33); Tín nhiệm thấp (18)

2013: Tín nhiệm cao (29); Tín nhiệm (42); Tín nhiệm thấp (22)

Hoàng Lan
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều