Kết luận về bột lạ trong phích nước Trung Quốc

(VTC News)- Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có kết quả về chất bột lạ phát hiện trong phích nước Trung Quốc.
Xem clip:

Nguồn: VTC14
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN