Kem Tràng Tiền đã được bán giá 500 tỷ đồng?

Kinh tếThứ Ba, 02/07/2013 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Mua cổ phiếu kem Tràng Tiền với giá chỉ 32 tỷ đồng nhưng các cổ đông lớn lại bán được với giá 500 tỷ đồng?

(VTC News) - Mua cổ phiếu kem Tràng Tiền với giá chỉ 32 tỷ đồng nhưng các cổ đông lớn lại bán được với giá 500 tỷ đồng?

Trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2010 của Ocean Hospitality, tại khoản phải thu dài hạn khác phản ánh các khoản tiền chi ra để công ty thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản, ông Hà Trọng Nam (bên liên quan của công ty) đã nhận 500 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, đây là khoản ứng trước cho ông Nam theo Hợp đồng chuyển nhượng số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25/10/2010 về việc công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của công ty cổ phần Tràng Tiền từ nhóm cổ đông bao gồm bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Hà Văn Thắm và ông Hà Trọng Nam (các bên liên quan của công ty).

Báo cáo tài chính ghi rõ công ty đã thực hiện đánh giá lại tài sản do công ty cổ phần Tràng Tiền quản lý, sử dụng bằng việc thuê chuyên gia đánh giá lại tài sản. Ban giam đốc tin tưởng rằng giá giao dịch là phù hợp. Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá một cách thận trọng và tin tưởng rằng việc chuyển nhượng quyền tham gia góp vốn nêu trên là hợp lệ và chắc chắn sẽ thực hiện được và theo đó sẽ không bị suy giảm giá trị.

kem Tràng Tiền
Cảnh xếp hàng mua kem Tràng Tiền 
Có thể thấy, Ocean Hospitality đã chi ra 500 tỷ đồng để mua 99,17% cổ phần của Tràng Tiền.

Những năm trước đây, dư luận xôn xao khi kem Tràng Tiền bị định giá quá thấp khi cổ phần hóa. Theo đó, dù sở hữu mảnh đất vàng 1.500m2 tại Tràng Tiền, công ty này vẫn chỉ có giá trị 3,2 tỷ đồng. Chính vì thế, theo nhiều tin đồn, đã có một nhóm cổ đông sẵn sàng chi gấp 10 lần mệnh giá để mua hết cổ phần kem Tràng Tiền. Người đại diện nhóm cổ đông là ông Hà Trọng Nam lộ diện và trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này.

Không lâu sau khi tiếp quản vị trí cao nhất tại kem Tràng Tiền, ông Hà Trọng Nam đã chuyển nhượng vốn cho Ocean Hospitality, công ty con của Ocean Group, nơi ông Hà Văn Thắm, em trai ông Hà Trọng Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 21/01/2011, Hội đồng Quản trị Ocean Hospitality thông qua quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tràng Tiền. Theo đó, Ocean Hospitality sẽ nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần chiếm 99,17% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tràng Tiền.

Cũng trong ngày 21/01/2011, Hội đồng Quản trị Ocean Hospitality thông qua quyết định mua 2.490.000 cổ phần của công ty Du lịch Khách sạn Suối Mơ từ doanh nghiệp tư nhân khách sạn LA DOLCE VILA. Mấy tháng sau đó, Ocean Hospitality mua tiếp công ty bánh Givral và công ty Tân Việt.

Tuy nhiên, không biết tại sao, trong báo cáo tài chính quý 1/2013 Ocean Hospitality, hai công ty  được mua trong năm 2011 là Du lịch Khách sạn Suối Mơ và Tân Việt đã được ghi nhận “Công ty con” còn Kem Tràng Tiền vẫn chưa thuộc sở hữu của Ocean Hospitality. Ocean Hospitality vẫn ghi nhận số tiền 500 tỷ đồng chuyển cho ông Hà Trọng Nam nằm trong khoản “Phải thu dài hạn khác”.


Bảo Linh 


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn