Báo Điện tử VTC News

Ireland lần đầu có Thủ tướng là người đồng tính

(VTC News) - Leo Varadkar, 38 tuổi sẽ trở thành người đồng tính nam đầu tiên trở thành Thủ tướng, đồng thời là Thủ tướng trẻ nhất của Ireland.

VTC14

Bình luận

Tin tức Biển Đông

Thời sự quốc tế

Quân sự

Tư liệu