[Infographics] Năm học 2021-2022 cả nước sẽ thiếu 59.000 giáo viên

Nhu cầu giáo viên trong 5 năm tới, từ năm học 2021-2022, khi lứa sinh viên sư phạm tuyển năm 2018 tốt nghiệp, của 63 tỉnh thành là 59.000 giáo viên.

[Infographics] Nam hoc 2021-2022 ca nuoc se thieu 59.000 giao vien hinh anh 1

 

Số lượng này bao gồm cả nhu cầu giáo viên mới và thay thế giáo viên về hưu.

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU