• Zalo

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

90 năm Đảng quang vinhChủ Nhật, 02/02/2020 11:14:37 +07:00

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), cùng nhìn lại chân dung Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 1

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 2

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 3

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 4

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 5

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 6

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 7

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 8

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 9

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 10

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 11

 

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 12

 

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp