Infographic: Sự nghiệp Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 17:49:23 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội XIII của Đảng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm - 1
Hà Thành
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !