Infographic: Sự nghiệp Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn

Chính trịThứ Hai, 01/02/2021 16:31:19 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đoàn Minh Huấn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn - 1
Minh Ngọc
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !