Infographic: Sự nghiệp Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng - 1
Hà Thành

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn